Het Bestuur

Icarus heeft een bestuur, Rene van Rixel (de baas), Angeligue Steen (geldmeester) en Monique Verloop (de schrijfster). Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is samengesteld uit mensen die de stichting ondersteunen maar onafhankelijk zijn van de bestuurders, belangenhouders (jullie) en buitenstaanders.

Rene van Rixel

Oprichter en Voorzitter van het Bestuur


Angelique Steen

Oprichter en Penningmeester in het bestuur

Monique Verloop


Image
Secretaris van het bestuur

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt het bestuur goed in de gaten, ze kijken of wij niet stiekem andere dingen gaan doen dan dat de stichting voor ogen heeft. In het kort: Het bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht staat het bestuur met advies terzijde.
De Raad van Toezicht toetst ook of de besluiten van het bestuur en de taken van het bestuur overeenkomen met wat de Stichting als doel heeft gesteld. En of het bestuur daarbij rekening heeft gehouden met alle deelnemers aan het Project.

Aline Soerdjpal

Leon Chevalking

 

Wij zijn dankbaar voor de inzet van


Esther Steen

Oprichter

De statuten van Stichting Project Icarus kan je hier inzien. Voor meer informatie mail je naar info@project-icarus.nl.