Over Icarus


Icarus is ontstaan uit het onvermogen om voor René van Rixel een dagbesteding buitenshuis te vinden, een plek waar hij zijn talenten en creativiteit zinvol kan inzetten en waar hij de nodige verzorging krijgt. René heeft cerebrale parese, zijn lichaam functioneert zeer beperkt maar dat weerhoudt hem er niet van om elke dag bezig te zijn met zelfbedachte projecten op zijn computer. Zijn grote wens is echter om buitenshuis te werken, andere jongvolwassenen te leren kennen, samen nuttig bezig te zijn en plezier te maken, en bovenal, om zijn eigen geld te verdienen. Ook al heeft hij geen vleugels, hij wil toch kunnen vliegen. En dat willen wij ook. Dat heeft geleid tot de oprichting van Icarus. Icarus is een stichting die tot doel heeft plekken te creëren jongvolwassenen zoals René samen hun dromen kunnen waarmaken en zelf een bestaan kunnen opbouwen.

De focus van Icarus is het leren werken met computers en het bieden van een stimulerende omgeving voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen. Daarnaast is met elkaar plezier maken ook heel belangrijk en zullen we de volgende dingen organiseren: filmavonden, een zomerse bbq, elke twee maanden een avond uit, netwerkborrels en waar we verder samen maar zin in hebben.

Het online gedeelte van Icarus bestaat uit een community waarin iedereen kan meedoen vanuit huis. Door middel van “telepresence” kun je overal aanwezig zijn.

Visie


In Nederland bestaat de overtuiging dat iedereen, met en zonder beperking, recht heeft op werk. Op een nuttige invulling van het bestaan. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Toch blijkt in de praktijk dat dit niet zomaar geregeld is. Door onze ervaringen met jongvolwassenen met een beperking zien wij dat er een groep mensen in Nederland is voor wie amper mogelijkheden bestaan om te werken. Deze groep zijn jongvolwassenen met een (ernstige) beperking, die mentaal sterk zijn en vaak echte digital natives zijn. Jongvolwassenen anno 2017 dus. De combinatie van uitdagend werk op een plek waar wel lichamelijke verzorging is, dat is in de praktijk een moeilijke combinatie.

Placeholder

Missie – Inclusief


Wij streven ernaar om voor jongvolwassenen, met een lichamelijke beperking, plekken in heel Nederland te creëren om onder een goede begeleiding

De hedendaagse digitale wereld biedt hierbij een uitkomst, want deze biedt mensen met een beperking mogelijkheden om toch deel te nemen aan het normale maatschappelijke verkeer, zonder dat zij er ook altijd fysiek hoeven te zijn. Met slimme technologische oplossingen kunnen we een digitale werkplaats creëren waar jongvolwassenen met elkaar werken aan projecten, opleiding krijgen en betaalde opdrachten kunnen uitvoeren.

Doelstellingen – Zelf leren en werken


Onze doelstelling is het openen van kleinschalige locaties waar jongvolwassenen met een beperking leren werken met computers en samen werken aan projecten en opdrachten. Er is plaats voor tien jongvolwassenen per dagdeel. Het sociale aspect neemt ook een belangrijke plek in en we streven naar een combinatie van werk, studie en plezier.

De deelnemers werken autonoom, waarmee we bedoelen dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor de invulling van Icarus. We zullen hen stimuleren om met elkaar te bedenken welke projecten zij kunnen en willen uitvoeren en welke opleiding of workshop interessant is. Daarnaast gaan we op zoek naar mensen en bedrijven die Icarus kunnen ondersteunen of juist betaalde opdrachten aan Icarus uit willen besteden. We denken hierbij vooral aan digitale opdrachten, zoals het maken en beheren van een website, het maken van digitale muziek, beheren van social media accounts, en zo verder.

Het is ons doel om Icarus echt hun eigen plek te laten zijn, een stoere plek die aansluit bij de belevingswereld van jonge mensen. Er zal verzorging en begeleiding zijn, er wordt gezorgd voor de juiste faciliteiten en prikkels, maar de deelnemers zelf bepalen wat Icarus uiteindelijk allemaal wordt.

Organisatie


De initiatiefnemers achter Icarus zijn uiteraard René van Rixel, zijn zussen Angelique Steen en Esther Steen en lid van de Raad van Toezicht Aline Soerdjipal. Samen met vele anderen hebben wij de afgelopen maanden onderzocht wat de mogelijkheden zijn en gesprekken gevoerd met organisaties als Inclusieve gemeente Geldermalsen, KPMG, lokale en regionale kranten, de Mytylschool in Utrecht, IT bedrijven in de regio, makelaars en soortgelijke organisaties als Icarus in andere delen van het land.

Project Icarus wordt geleid door een stichting, met een bestuur en een Raad van Toezicht. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatorische en financiële zaken rondom de oprichting en start van het project.

Voor de dagelijkse organisatie zal een projectleider worden aangesteld. Deze zal de dagelijkse leiding bij Icarus zelf dragen, zorgen voor bekendheid van Icarus, aantrekken van de juiste verzorgers en begeleiders en meehelpen bij de ontwikkeling van Icarus, samen met de jongeren. Ook is de projectleider verantwoordelijk voor de online community en zet deze de eerste stappen in de ontwikkeling van het sociale programma, door activiteiten zoals filmavonden, borrels en interessante workshops te organiseren.

Belangrijke Gegevens

De deelnemers aan Icarus worden begeleid door professionele begeleiders, die een sterke affiniteit hebben met IT en gedegen kennis en ervaring in de zorg. Samen met elke deelnemer stellen ze een zorgplan op maat op en bepalen ze de leerdoelen. Stichting Project Icarus hanteert de CAO Gehandicaptenzorg ten aanzien van de verloning en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.
Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Belangrijke gegevens Stichting Project Icarus:

KvK nummer: 64655253

RSIN nummer: 8557.64.314

Bank: NL 58 ABNA 0497 3252 09

Stichting Project Icarus heeft een ANBI-status.

Cultuur – Leuke dagbesteding


De sfeer van Icarus moet er een zijn die aansluit bij jonge mensen die willen werken en plezier maken. Ongedwongen, levendig, en met veel ruimte voor hun eigen inbreng. Qua locatie is het belangrijk dat er voldoende parkeergelegenheid is voor rolstoelbusjes, qua pand zijn voorzieningen voor gehandicapten uiteraard noodzakelijk. We hebben een kantoor gevonden in Culemborg dat voldoet aan al onze eisen! De ligging van ons pand is centraal, en tegenover het station. Het pand is zeer goed toegankelijk voor rolstoelen, er is genoeg ruime parkeergelegenheid en de sanitaire voorzieningen zijn aangepast. Qua infrastructuur is ons pand optimaal geschikt voor werken met computers, we hebben namelijk glasvezel!

Invulling


Nu we ons pand gevonden hebben zijn we druk met de laatste loodjes qua inrichting en het werven van deelnemers. Icarus is de perfecte plek voor jongeren die willen leren werken met computers, zichzelf willen ontwikkelen en graag graag nieuwe dingen willen ontdekken.

Innovatief


Icarus heeft een innovatief karakter, enerzijds door de technologie die we inzetten, anderzijds omdat een dergelijk project nog niet bestaat en wij vernieuwende principes in het concept hebben opgenomen, zoals crowdfunding en koppeling van offline met online. Wij breiden de fysieke plek uit met een online community, zodat samenwerken op afstand goed mogelijk is en we de verbinding met elkaar buiten de openingsdagen doorzetten.

Icarus krijgt hierbij hulp van technologisch sterke partners die zaken als een hypermoderne Telepresence robot mogelijk maken. (http://www.doublerobotics.com)