IT Dagbesteding waar jongvolwassenen met een beperking kunnen leren werken met de computer: dat is wat Icarus biedt sinds mei 2018. Icarus start met vier deelnemers en twee dagen open per week en hoopt uit te groeien naar zes deelnemers elke dag van de week. De deelnemers starten met het behalen van een Europees computerdiploma en het het maken van websites. Daarnaast kunnen de deelnemers zelf kiezen waarin ze zich willen verbeteren, bijvoorbeeld programmeren, grafisch creatief werk, of systeembeheer. 

Icarus Zeist gaat in het begin twee dagen per week open en we hopen snel te kunnen uitbreiden naar meerdere dagen. Mede-oprichter Angelique Steen: “Dankzij de hulp en steun van de gemeente Zeist, TNO, het Innovatiefonds Zeist en Abrona kunnen we nu Icarus Zeist openen. We zitten met Icarus in het mooie pand van Abrona en daar zijn we hen zeer erkentelijk voor. Ook gaan we verder samenwerken met Abrona in het bieden van IT dagbesteding en in het werken aan een IT-Vraagbaakcafé. Ook onderzoeken we samen de mogelijkheden om de deelnemers van Icarus in te zetten voor een helpdesk van Abrona voor haar cliënten.”

Ondernemende dagbesteding

Icarus heeft in 2017 meegedaan aan de wedstrijd ‘Ondernemende Dagbesteding’ van de gemeente Zeist. Deze was uitgeschreven om vernieuwende dagbesteding in Zeist te ontwikkelen. In de wedstrijd is Icarus uitgeroepen tot één van de vier winnaars en met een subsidie vanuit de gemeente is een begin gemaakt met de oprichting van Icarus Zeist. Er zijn contacten gelegd met vele organisaties en instellingen binnen Zeist en daarbuiten, zoals zorginstellingen, netwerkorganisaties, fondsen en het bedrijfsleven.

Zelf oppakken

In mei 2017 is Icarus Culemborg geopend, een IT dagbesteding voor jongvolwassenen met een beperking. De oprichters hiervan zijn René van Rixel samen met zijn zussen. De reden van de oprichting is dat de familie van René geen passende en uitdagende invulling van zijn leven konden vinden, ook niet in samenwerking met de gemeente en andere instellingen. Dus besloten zij het zelf op te pakken en met behulp van fondsen (VSB, Kansfonds, NSGK, JKF) is een nieuwe dagbesteding gerealiseerd.