Klachtenreglement Project Icarus

Project Icarus is aangesloten bij het klachtenportaal van Klachtenportaal Zorg. Hieronder leest u het reglement. https://klachtenportaalzorg.nl/