ANBI

Project Icarus heeft een ANBI status.
Dat betekent dat uw giften naar Project Icarus aftrekbaar zijn bij de belastingdienst.
Hieronder vindt u meer informatie.

ANBI

Project Icarus heeft een ANBI status.
Dat betekent dat uw giften naar Project Icarus aftrekbaar zijn bij de belastingdienst.
Hieronder vindt u meer informatie.

Wat is ANBI?

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.
Dat is een status die de Belastingdienst geeft aan organisaties die zich helemaal inzetten voor het algemeen belang. Organisaties moeten dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals geen winstoogmerk hebben en een actueel beleidsplan hebben. De ANBI gegevens en documenten van Project Icarus vind je op deze pagina.

ANBI documenten

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit drie bestuurders:
Voorzitter – René van Rixel
Secretaris – Monique Verloop
Penningmeester – Angelique Steen
Het bestuur is onbezoldigd.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Project Icarus is onbezoldigd.
Voor de begeleiders en hoofdbegeleiders wordt de CAO van de gehandicaptenzorg gevolgd.

Doelstellingen

Het bieden van een educatieve IT dagbesteding voor jongvolwassenen met een beperking in Nederland.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Icarus biedt vijf leerlijnen aan haar deelnemers waarmee zij zich kunnen bekwamen in het werken met computers. We gebruiken hiertoe een online learningtool, in Moodle. Via de Icarus Academie kunnen deelnemers zich ontwikkelen in het maken van websites, game development, front-end development, backend development, en digitale en grafische vaardigheden. Deelnemers hebben een eigen ontwikkelplan, waarbij zowel persoonlijke als professionele leerdoelen worden bepaald.

Dit zijn de ANBI documenten van Stichting Project Icarus:

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

ANBI gegevens

Naam van instelling: Stichting Project Icarus
Fiscaal/RSIN nummer: 855764314
Rekeningnummer: NL58ABNA0497325209

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0626100966
E-mailadres: [email protected]

Postadres:
Godfried Bomansstraat 2A
4103 WR Culemborg

Wat is ANBI?

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.
Dat is een status die de Belastingdienst geeft aan organisaties die zich helemaal inzetten voor het algemeen belang. Organisaties moeten dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals geen winstoogmerk hebben en een actueel beleidsplan hebben. De ANBI gegevens en documenten van Project Icarus vind je op deze pagina.

ANBI documenten

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit drie bestuurders:
Voorzitter – René van Rixel
Secretaris – Monique Verloop
Penningmeester – Angelique Steen
Het bestuur is onbezoldigd.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Project Icarus is onbezoldigd.
Voor de begeleiders en hoofdbegeleiders wordt de CAO van de gehandicaptenzorg gevolgd.

Doelstellingen

Het bieden van een educatieve IT dagbesteding voor jongvolwassenen met een beperking in Nederland.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Icarus biedt vijf leerlijnen aan haar deelnemers waarmee zij zich kunnen bekwamen in het werken met computers. We gebruiken hiertoe een online learningtool, in Moodle. Via de Icarus Academie kunnen deelnemers zich ontwikkelen in het maken van websites, game development, front-end development, backend development, en digitale en grafische vaardigheden. Deelnemers hebben een eigen ontwikkelplan, waarbij zowel persoonlijke als professionele leerdoelen worden bepaald.

Dit zijn de ANBI documenten van Stichting Project Icarus:

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

ANBI gegevens

Naam van instelling: Stichting Project Icarus
Fiscaal/RSIN nummer: 855764314
Rekeningnummer: NL58ABNA0497325209

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0626100966
E-mailadres: [email protected]

Postadres:
Godfried Bomansstraat 2A
4103 WR Culemborg

Computer opschonen

Het is belangrijk om uw computer goed te onderhouden. Als uw pc of laptop erg langzaam is, kan een goede onderhoudsbeurt wonderen doen! Wij kunnen uw computer helemaal opschonen en alle software up-to-date brengen.