Ons verhaal

Lees hier over ons ontstaan en ontmoet het bestuur.

Ons verhaal

Lees hier over ons ontstaan en ontmoet het bestuur.

Ontstaan

Icarus is ontstaan uit het onvermogen om voor René van Rixel een dagbesteding buitenshuis te vinden, een plek waar hij zijn talenten en creativiteit zinvol kan inzetten en waar hij de nodige verzorging krijgt. René heeft cerebrale parese, zijn lichaam functioneert zeer beperkt maar dat weerhoudt hem er niet van om elke dag bezig te zijn met zelfbedachte projecten op zijn computer. Zijn grote wens was echter om buitenshuis te werken, andere jongvolwassenen te leren kennen, samen nuttig bezig te zijn en plezier te maken, en bovenal, om zijn eigen geld te verdienen. Ook al heeft hij geen vleugels, hij wil toch kunnen vliegen. En dat willen wij ook. Dat heeft geleid tot de oprichting van Icarus. Icarus is een stichting die tot doel heeft een plek te creëren voor jongvolwassenen die zoals René hun dromen willen waar maken. 
De focus van Icarus is het leren werken met computers en het bieden van een stimulerende omgeving.  Daarnaast is met elkaar plezier maken ook heel belangrijk en organiseren we dingen zoals een filmavond, een zomerse bbq, een bezoek aan een pretpark en waar we verder samen maar zin in hebben.

René bij opening
Foto deelnemer

Visie

In Nederland bestaat de overtuiging dat iedereen, met en zonder beperking, recht heeft op werk. Op een nuttige invulling van het bestaan. Iedereen die kan werken maar daarbij hulp nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden, Toch blijkt dat in de praktijk dat dit niet zomaar geregeld is. Door onze ervaringen met jongvolwassenen met een beperking zien wij dat er een groep mensen in Nederland is voor wie amper mogelijkheden bestaan om te werken. Deze groep zijn jongvolwassenen met een (ernstige) beperking, die mentaal sterk zijn en vaak echte digital natives zijn. Jongvolwassenen anno 2024 dus. De combinatie van uitdagend werk op een plek waar wel lichamelijke verzorging is, dat is in de praktijk een moeilijke combinatie.

Missie — Inclusief

Wij streven ernaar om voor jongvolwassen, met een beperking, plekken in heel Nederland te creëren om onder een goede begeleiding zinvol bezig te zijn met werken en leren.
De hedendaagse digitale wereld biedt hierbij een uitkomst, want deze biedt mensen met een beperking mogelijkheden om toch deel te nemen aan het normale maatschappelijke verkeer, zonder dat zij er ook fysiek hoeven te zijn. Met slimme technologische oplossingen kunnen we een digitale werkplaats creëren waar jongvolwassen met elkaar werken aan projecten, een opleiding krijgen en betaalde opdrachten kunnen uitvoeren.

Deelnemer achter computer
Foto deelnemer

Doelstellingen — Zelf leren en werken

Icarus bestaat uit kleinschalige locaties waar jongvolwassen met een beperking leren werken met computers en samen werken aan projecten en opdrachten. Er is plaats voor zes jongvolwassenen per dagdeel. Het sociale aspect neemt ook een belangrijke plek in en we streven naar een combinatie van werk, studie en plezier.
De deelnemers werken autonoom, waarmee we bedoelen dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor de invulling van Icarus. We stimuleren het met elkaar bedenken welke projecten zij kunnen en willen uitvoeren en welke opleiding of workshop interessant is.
Het is ons doel om Icarus echt hun eigen plek te laten zijn, een stoere plek die aansluit bij de belevingswereld van jonge mensen. Er is verzorging en begeleiding, we zorgen voor de juiste faciliteiten en prikkels, maar de deelnemers zelf bepalen wat Icarus uiteindelijk allemaal wordt.

Belangrijke gegevens

De deelnemers aan Icarus worden begeleid door professionele begeleiders, die een sterke affiniteit hebben met IT en gedegen kennis en ervaring in de zorg. Samen met elke deelnemer stellen ze een ontwikkelplan op maat en bepalen ze de leerdoelen. Stichting Project Icarus hanteert de CAO Gehandicaptenzorg ten aanzien van de verloning en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.
Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Belangrijke gegevens Stichting Project Icarus:
KvK nummer: 64655253
RSIN nummer: 8557.64.314
IBAN nummer: NL58ABNA0497325209
Stichting Project Icarus heeft een ANBI-status.

Foto begeleider bij computer
Foto deelnemer

Innovatief

Icarus heeft een innovatief karakter, door de technologie die we inzetten, en omdat we onszelf en onze deelnemers steeds uitdagen om te leren en groeien.  Zo hebben we deelnemers die hun computer met hun ogen of met hun mond bedienen, gebruiken we programma’s die het werken op de computer makkelijker maakt en hebben we zelfs sinds kort twee kleine robots!

Centrale Deelnemers Raad

Vildan Turan is in 2022 begonnen met de Centrale Deelnemers Raad omdat ze de deelnemers ook  een stem wil laten horen! Wij zijn de stem van de deelnemers. Als deelnemers ideeën hebben over hoe ze zo prettig mogelijk willen werken of opmerkingen hebben over de werkomgeving kunnen ze een punt op de agenda laten zetten.
We vergaderen 4 keer per jaar, 7 juni 2022 heeft de eerste vergadering plaatsgevonden.
In de raad zitten de volgende leden;
• Vildan Turan, oprichter en voorzitter
• Erik van der Eijk, algemeen raadslid
• Koen Jongkind, algemeen raadslid
• Joshua Dreve, algemeen raadslid
• Tam Au, algemeen raadslid
• Dennis van der Zeeuw, algemeen raadslid
• Jan Nieman, ondersteuner en notulist
Je kunt ons bereiken via een van de leden of via [email protected]

Ontstaan

Icarus is ontstaan uit het onvermogen om voor René van Rixel een dagbesteding buitenshuis te vinden, een plek waar hij zijn talenten en creativiteit zinvol kan inzetten en waar hij de nodige verzorging krijgt. René heeft cerebrale parese, zijn lichaam functioneert zeer beperkt maar dat weerhoudt hem er niet van om elke dag bezig te zijn met zelfbedachte projecten op zijn computer. Zijn grote wens was echter om buitenshuis te werken, andere jongvolwassenen te leren kennen, samen nuttig bezig te zijn en plezier te maken, en bovenal, om zijn eigen geld te verdienen. Ook al heeft hij geen vleugels, hij wil toch kunnen vliegen. En dat willen wij ook. Dat heeft geleid tot de oprichting van Icarus. Icarus is een stichting die tot doel heeft een plek te creëren voor jongvolwassenen die zoals René hun dromen willen waarmaken. 
De focus van Icarus is het leren werken met computers en het bieden van een stimulerende omgeving.  Daarnaast is met elkaar plezier maken ook heel belangrijk en organiseren we dingen zoals een filmavond, een zomerse bbq, een bezoek aan een pretpark en waar we verder samen maar zin in hebben.

Visie

In Nederland bestaat de overtuiging dat iedereen, met en zonder beperking, recht heeft op werk. Op een nuttige invulling van het bestaan. Iedereen die kan werken maar daarbij hulp nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden, Toch blijkt dat in de praktijk dat dit niet zomaar geregeld is. Door onze ervaringen met jongvolwassenen met een beperking zien wij dat er een groep mensen in Nederland is voor wie amper mogelijkheden bestaan om te werken. Deze groep zijn jongvolwassenen met een (ernstige) beperking, die mentaal sterk zijn en vaak echte digital natives zijn. Jongvolwassenen anno 2024 dus. De combinatie van uitdagend werk op een plek waar wel lichamelijke verzorging is, dat is in de praktijk een moeilijke combinatie.

Missie —
Inclusief

Wij streven ernaar om voor jongvolwassen, met een beperking, plekken in heel Nederland te creëren om onder een goede begeleiding zinvol bezig te zijn met werken en leren.
De hedendaagse digitale wereld biedt hierbij een uitkomst, want deze biedt mensen met een beperking mogelijkheden om toch deel te nemen aan het normale maatschappelijke verkeer, zonder dat zij er ook fysiek hoeven te zijn. Met slimme technologische oplossingen kunnen we een digitale werkplaats creëren waar jongvolwassen met elkaar werken aan projecten, een opleiding krijgen en betaalde opdrachten kunnen uitvoeren.

Doelstellingen — Zelf leren en werken

Icarus bestaat uit kleinschalige locaties waar jongvolwassen met een beperking leren werken met computers en samen werken aan projecten en opdrachten. Er is plaats voor zes jongvolwassenen per dagdeel. Het sociale aspect neemt ook een belangrijke plek in en we streven naar een combinatie van werk, studie en plezier.
De deelnemers werken autonoom, waarmee we bedoelen dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor de invulling van Icarus. We stimuleren het met elkaar bedenken welke projecten zij kunnen en willen uitvoeren en welke opleiding of workshop interessant is.
Het is ons doel om Icarus echt hun eigen plek te laten zijn, een stoere plek die aansluit bij de belevingswereld van jonge mensen. Er is verzorging en begeleiding, we zorgen voor de juiste faciliteiten en prikkels, maar de deelnemers zelf bepalen wat Icarus uiteindelijk allemaal wordt.

Belangrijke gegevens

De deelnemers aan Icarus worden begeleid door professionele begeleiders, die een sterke affiniteit hebben met IT en gedegen kennis en ervaring in de zorg. Samen met elke deelnemer stellen ze een zorgplan op maat en bepalen ze de leerdoelen. Stichting Project Icarus hanteert de CAO Gehandicaptenzorg ten aanzien van de verloning en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.
Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Belangrijke gegevens Stichting Project Icarus:

KvK nummer: 64655253
RSIN nummer: 8557.64.314
IBAN nummer: NL58ABNA0497325209
Stichting Project Icarus heeft een ANBI-status.

Innovatief

Icarus heeft een innovatief karakter, door de technologie die we inzetten, en omdat we onszelf en onze deelnemers steeds uitdagen om te leren en groeien.  Zo hebben we deelnemers die hun computer met hun ogen of met hun mond bedienen, gebruiken we programma’s die het werken op de computer makkelijker maakt en hebben we zelfs twee kleine robots!

Centrale Deelnemers Raad

Vildan Turan is in 2022 begonnen met de Centrale Deelnemers Raad omdat ze de deelnemers ook een stem wil laten horen! Wij zijn de stem van de deelnemers. Als deelnemers ideeën hebben over hoe ze zo prettig mogelijk willen werken of opmerkingen hebben over de werkomgeving kunnen ze een punt op de agenda laten zetten.
We vergaderen 4 keer per jaar, 7 juni 2022 heeft de eerste vergadering plaatsgevonden.
In de raad zitten de volgende leden;
• Vildan Turan, oprichter en voorzitter
• Erik van der Eijk, algemeen raadslid
• Koen Jongkind, algemeen raadslid
• Joshua Dreve, algemeen raadslid
• Tam Au, algemeen raadslid
• Dennis van der Zeeuw, algemeen raadslid
• Jan Nieman, ondersteuner en notulist
Je kunt ons bereiken via een van de leden of via [email protected]

Het Bestuur

Icarus heeft een bestuur, René van Rixel (de baas), Angelique Steen (geldmeester) en Monique Verloop (de schrijfster). 

René van Rixel

Foto René

Oprichter en Voorzitter van het bestuur

Monique Verloop

Secretaris van het bestuur

Angelique Steen

Foto Angelique

Oprichter en Penningmeester in het bestuur

Project Icarus

Stichting Project Icarus is een educatieve dagbesteding in de IT voor jongvolwassenen met een beperking. In een ongedwongen en levendige sfeer kan je hier leren, werken en plezier maken. Als groep werken we aan websites maken, wijzigen en onderhouden.

Contact

Computer opschonen

Het is belangrijk om uw computer goed te onderhouden. Als uw pc of laptop erg langzaam is, kan een goede onderhoudsbeurt wonderen doen! Wij kunnen uw computer helemaal opschonen en alle software up-to-date brengen.