Disclaimer

Project Icarus heeft een disclaimer. Deze is hieronder te lezen.

Download de disclaimer hier

 

Disclaimer voor de mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht van Stichting Project Icarus is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en word je verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Stichting Project Icarus sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van Stichting Project Icarus bij onbestemde partijen zijn beland.

 

Disclaimer voor de website

Wanneer u zich op de website van Stichting Project Icarus bevindt, is het prettig om te weten waar u aan toe bent. Nu proberen wij te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn dat u twijfel heeft over bepaalde zaken. Uiteraard kunt u dan contact met ons opnemen. Daarbij willen we u middels onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.

 

1.      Aanwezige informatie op de website

Hoewel Stichting Project Icarus in hoge mate aandacht besteedt aan deze website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

 

2.      Auteursrechten

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan Stichting Project Icarus. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Stichting Project Icarus is het dan ook niet toegestaan om de content van deze website op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen of openbaar te maken.        

 

3.      Rechten

Aan de informatie op de website van Stichting Project Icarus kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover? Lees dan onze Algemene Voorwaarden.

 

4.      Wijzigingen

Stichting Project Icarus behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

 

5.      Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stichting Project Icarus heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting Project Icarus aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Heb je nog vragen over onze disclaimers? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

[email protected] l +31 (0)6 46 13 92 96

Godfried Bomansstraat 2a l 4103 WR l Culemborg

KvK Nr. 64655253

 

Versie 2021

 

Computer opschonen

Het is belangrijk om uw computer goed te onderhouden. Als uw pc of laptop erg langzaam is, kan een goede onderhoudsbeurt wonderen doen! Wij kunnen uw computer helemaal opschonen en alle software up-to-date brengen.